Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office Mest til forskere Genetiske Ressourcer

Genetiske Ressourcer

Hvis du som led i din forskning bruger genetiske ressourcer, er der fra 9. november 2015 ved lov fastsat en række regler, som din forskning og udnyttelse af forskningsresultater skal leve op til. Reglerne baserer sig på ABS Protokollen, Nagoya protokollen og EU forordninger, og for at vise, at du overholder reglerne, skal du indsende et særligt skema til Naturstyrelsen. Skemaerne findes på Naturstyrelsens hjemmeside via nedenstående link. Reglerne foreskriver eksempelvis en fair udbyttedeling af dine forskningsresultater, der er genereret ved brug af genetiske ressourcer fra leverandørland.

Link til Naturstyrelsen, ABS Protokollen

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015