Inventor’s Guide

Inventor's Guide beskriver processen fra indlevering af indberetningsskema til kommercialisering af opfindelsen.

Inventor's Guide

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014