Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office Mest til forskere Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler

Aarhus Universitet har omfattende kontakt til og samarbejde med store og små erhvervsvirksomheder i ind- og udland, og universitetet er altid åben for nye samarbejdsmuligheder med udgangspunkt i en fælles interesse for et forskningsområde.

Forskningsprojekter

Universitetet indgår både i konkrete samarbejdsprojekter og i mere uformelle kontakter med erhvervslivet. I samarbejdsprojekterne definerer universitet og virksomhed i fællesskab et projekt, og begge parter bidrager til gennemførelsen heraf.

Indholdet af projektet og vilkårene for gennemførelsen beskrives nærmere i en projektbeskrivelse og en samarbejdsaftale, der som minimum skal leve op til universitetets interne retningslinier for indgåelse af samarbejdsaftaler og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers retningslinier for universiteternes samarbejde med private virksomheder. Vælg et link til højre for at læse mere.

I en række samarbejdsprojekter er der yderligere nogle forhold, man skal være opmærksom på. Dette gælder f.eks. for de aftaler, som indgås under Aarhus Universitetshospital, de såkaldte kliniske aftaler, og for de aftaler, der skal indgås i forskningsprojekter under EU's 6. eller 7. rammeprogram, de såkaldte consortium agreements. Vælg et link til højre for at læse mere.

Andre typer af aftaler, som kan være involveret i forbindelse med forskningssamarbejder, er material transfer agreements (MTAer) og fortrolighedsaftaler (non-disclosure agreements, confidentiality agreements). Vælg et link til højre for at læse mere.

Private virksomheder i Danmark kan få støtte til at ansætte en ErhvervsPhD, der gennemfører sit forskningsprojekt i et samarbejde mellem virksomheden og et universitet.

Formålet med ordningen er at fremme erhvervslivets udviklingsmuligheder ved at uddanne forskere med viden om erhvervslivets udfordringer og muligheder og opbygge personlige netværk for vidensformidling mellem virksomheder og universiteter.

TTO er meget ofte involveret i udarbejdelse af og forhandlinger om alle disse forskellige aftaler, og i visse tilfælde skal enheden involveres, inden aftale kan indgås. Kontakt TTO hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, når du skal indgå i et forskningssamarbejde.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.08.2016