Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office EU Consortium Agreements

EU Consortium Agreements

En EU Consortium Agreement er den aftale, der i de EU-finansierede projekter skal indgås indbyrdes mellem projektdeltagerne. Alle universitetets EU Consortium Agreements skal underskrives af en medarbejder fra TTO, som så er ansvarlig for, at aftalen er i overensstemmelse med gældende ret og universitetets egne retningslinier for indgåelse af samarbejdsaftaler. Udkastet til en EU Consortium Agreement kommer typisk fra projektets koordinator til universitetets projektdeltager. Så snart første udkast modtages, skal det fremsendes til TTO, så der er mulighed for at ændre de ting i aftalen, som ikke kan accepteres.

Bistand til Grant Agreements og GA Preparations Forms kan hentes hos Forskningsstøtteenheden.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015