Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office Mest til forskere Samarbejdsaftaler Material Transfer Agreements

Material Transfer Agreements

Material Transfer Agreements (MTA’er) indgås efterhånden i stort antal på universitetet. En MTA bruges, f.eks. når en virksomhed skal udlevere et biologisk materiale til en forsker på universitetet til brug for et konkret forskningsprojekt. Typisk kan forskeren få materialet gratis mod at underskrive en MTA, som virksomheden fremsender. I MTA’en står bl.a. hvilket materiale, der udleveres, hvilket forskningsprojekt det skal bruges til, og hvad forskeren må og ikke må bruge materialet til. Denne del er som regel problemfri. En MTA indeholder derudover i langt de fleste tilfælde endvidere noget om publicering og rettighederne til resultater herunder patenterbare opfindelser, som kommer ud af det forskningsprojekt, hvori materialet indgår. Lige præcis disse bestemmelser i en MTA kan være meget vidtgående og indgribende og kan i værste fald føre til, at en patenterbar opfindelse ikke kan udnyttes kommercielt af universitetet eller forskeren selv, fordi den pågældende virksomhed har sikret sig en eneret til opfindelsen. TTO har ofte held med at få ændret i MTA’ernes indhold, så de bliver mere ”spiselige”. Det anbefales, at sende alle MTA’er til TTO inden de underskrives. Står der i en MTA noget om overdragelse af rettigheder til eventuelle opfindelser, skal MTA’en forelægges for TTO inden underskrivelsen.

Det sker stadigt oftere, at TTO får henvendelser fra universitetets egne forskere, der skal sende noget biologisk materiale til f.eks. et universitet i udlandet og som i den forbindelse ønsker, at der indgås en MTA. TTO har en standard MTA, der kan bruges i disse tilfælde. Den sikrer, at det pågældende materiale ikke spredes yderligere, og at der sker en rimelig fordeling af rettighederne til eventuelle opfindelser, der gøres på baggrund af det udleverede materiale. Står man derfor overfor at skulle forsyne en ekstern partner med noget materiale, som man selv har frembragt, og som må antages at være unikt, anbefales det derfor at kontakte TTO, før materialet sendes.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015