Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office Mest til forskere Samarbejdsaftaler Non-Disclosure Agreements

Non-Disclosure Agreements

Fortrolighedsaftaler kaldes også for confidentiality agreements eller non-disclosure agreements. Det er aftaler, som indgås med henblik på at sikre, at visse oplysninger, som en part afgiver til en anden, holdes fortrolige og kun bruges til et konkret formål. Fortrolighedsaftaler bruges i flere forskellige sammenhænge, f.eks. hvor universitetet skal drøfte med en virksomhed, om der er basis for et forskningssamarbejde. Her er det tit både nødvendigt og hensigtsmæssigt, at der underskrives en fortrolighedsaftale, så parterne kan tale frit.

Når en forsker på Aarhus Universitet skal skrive under på en fortrolighedsaftale, skal han eller hun sikre sig, at der ikke sker indgreb i retten til publicering af egne forskningsresultater. Der er derfor visse bestemmelser, som altid skal være med i en fortrolighedsaftale. TTO bistår ofte forskere med at gennemgå fortrolighedsaftaler og om nødvendigt få ændret aftalen, inden den underskrives. Tilsvarende rådgiver TTO universitetets forskere om, i hvilke tilfælde der bør foreligge en fortrolighedsaftale før eksempelvis et møde med en virksomhed, som kunne være interesseret i endnu ikke offentliggjorte forskningsresultater.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015