Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office Mest til virksomheder

Mest til virksomheder

Aarhus Universitet har et stort ønske om, at relevante forskningsresultater nyttiggøres og bidrager til erhvervs- og samfundsudviklingen. Viden- og teknologioverførsel fra forskning til erhvervsliv er derfor et højt prioriteret område, og Aarhus Universitet har som del af sin strategi besluttet, at omfanget af teknologioverførsel og forskningsbaseret innovation mellem universitetet og erhvervslivet skal forøges. Læs Strategien for Innovation og Samarbejde.

Nye teknologier, der fødes og udvikles på Aarhus Universitet, søges derfor udbredt og gjort tilgængelige for det omkringliggende samfund i størst muligt omfang. 

At der allerede i vidt omfang  og med stor succes finder teknologioverførsel sted mellem universitetet og erhvervslivet, vidner de mange positive historier om samarbejde og udnyttelse af forskning i virksomhederne om. Læs case historier om teknologioverførsel.

De mange nye spinouts, der skyder op med rod i forskning fra Aarhus Universitet, fortæller samme historie.

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.06.2016