Du er her: AU » Om AU » Technology Transfer Office » Om TTO

Om TTO

Technology Transfer Office (TTO) har teknologioverførsel som arbejdsområde. Med teknologioverførsel eller tech-trans efter det engelske "technology transfer" menes overførsel af viden fra universitetet til samfundet.

Universitetet har et stort ønske om, at relevante forskningsresultater nyttiggøres og bidrager til erhvervs- og samfundsudviklingen. Viden- og teknologioverførsel fra forskning til erhvervsliv er derfor et højt prioriteret område, og Aarhus Universitet har som del af sin strategi besluttet, at omfanget af teknologioverførsel og forskningsbaseret innovation mellem universitetet og erhvervslivet skal forøges. Det er TTO's opgave at facilitere og understøtte denne proces. Læs om TTO's strategi.

TTO har to primære arbejdsområder. Det ene arbejdsområde vedrører forskningssamarbejde. Samarbejdet kan være af national såvel som international art, mellem Aarhus Universitet på den ene side og ervhvervslivet, andre universiteter eller andre eksterne parter på den anden. TTO-kontoret sikrer, at der bliver indgået en tilfredsstillende kontrakt for forskningssamarbejdet, som er i overensstemmelse med gældende regler, herunder universitetets egne retningslinier for samarbejdsaftaler. Læs mere.

Det andet hovedområde vedrører arbejdet med patenterbare opfindelser, som gøres af ansatte ved Aarhus Universitet eller ved Region Midtjyllands hospitaler. Det er enhedens opgave at sørge for, at de opfindelser, som universitetet eller regionen overtager rettighederne til, søges patenteret og kommercialiseret enten her i landet eller internationalt. TTO fungerer således også som teknologioverførselsenhed for Region Midtjylland inklusiv Aarhus Universitetshospital. Læs mere.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.05.2016