Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office Samarbejde med Region Midtjylland

Samarbejde med Region Midtjylland

Technology Transfer Office har et udstrakt samarbejde med Region Midtjylland på tech-trans området. Alle forskningssamarbejdsaftaler, som indgås på universitetshospitalerne, kommer således via Klinisk Institut til enheden, der varetager den juridiske behandling heraf. Derudover fungerer Technology Transfer Office også som teknologioverførselsenhed for Region Midtjylland, således at alle opfindelser, der gøres af ansatte ved Region Midtjylland, indberettes til Technology Transfer Office, som på vegne af og i tæt samarbejde med Region Midtjylland foretager den videre sagsbehandling. På denne måde forenes kræfterne for regionen og universitetet, hvilket giver en meget stor fordel i forhold til kritisk masse.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.05.2016