Technology Transfer Office

Technology Transfer

Mest til virksomheder

Aarhus Universitet har et stort ønske om, at relevante forskningsresultater nyttiggøres og bidrager til erhvervs- og samfundsudviklingen. Viden- og teknologioverførsel fra forskning til erhvervsliv er derfor et højt prioriteret område, og Aarhus Universitet har som del af sin strategi besluttet, at omfanget af teknologioverførsel og forskningsbaseret innovation mellem universitetet og erhvervslivet skal forøges.

Mest til forskere

Technology Transfer Office (TTO) servicerer ansatte ved Aarhus Universitet og Region Midtjyllands hospitaler. På undersiderne herunder kan du finde information om, hvordan man indberetter en  opfindelse og får adgang til TTOs Inventor's Guide.

Du kan også læse information om forskellige typer samarbejdsaftaler inklusiv kliniske aftaler, EU konsortie aftaler, material transfer aftaler og fortrolighedsaftaler ved at bruge genvejene herunder.

Kontakt

Corporate Relations and Technology Transfer

Katrinebjergvej 107

8200 Aarhus N

E-mail: tto@au.dk

Phone: +45 8715 3205

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.08.2016